Info - Euterpe Rolde

Ga naar de inhoud
Informatie
Informatie lidmaatschap 2018
Contributie 18 jaar en ouder
Contributie jeugdleden
Hiervoor kun je spelen bij de fanfare, MSE, of beginnerorkest
Muziekles fanfare van dirigent Euterpe
Muziekles slagwerk jeugdleden bij docent Euterpe
Muziekles slagwerk voor leerlingen vanaf 21 jaar
De leerlingen krijgen een blaasinstrument of stokken alsmede
een lesboek in bruikleen.
Jeugdleden Euterpe tot 18 jaar die lessen volgen bij het ICO
of bij Euterpe betalen geen contributie

€ 130,00 per jaar
€ 110,00 per jaar

€ 7,50 per les
€ 7,50 per les
€ 9,08 per les

Lestijden / repetities in de Boerhoorn
Repetitie fanfare
Repetitie Melodisch Slagwerk Ensemble
Slagwerkles

Woensdagavond om 19.30 uur in het Markehuis Grolloo
Donderdagavond om 19.45 uur
Donderdagavond vanaf 16.00 uur

Aanmelding:
U meldt zich aan door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
Of het inzenden van een papieren aanmeldingsformulier naar het secretariaat van Euterpe
Opzegging:
Opzegging lidmaatschap en lessen is mogelijk op twee momenten, met een opzegtermijn van een maand.
1. Per 1 januari. Opzeggen voor 1 december. U betaalt dan tot 1 januari
2. M.i.v. de zomervakantie. Opzeggen voor 1 juni
Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat van Euterpe.

 Beginnersorkest
 Les van dirigent fanfare
 Slagwerkles van slagwerkdocent Euterpe
 De fanfare
 Het Melodisch Slagwerk Ensemble
 AMVTerug naar de inhoud