Geschiedenis - Euterpe Rolde

Ga naar de inhoud
Geschiedenis
Muziekvereniging Euterpe werd opgericht op 16 november 1913 als fanfareorkest met 23 leden.
De eerste bestuursleden waren:
Berend Doedens; voorzitter
Klaas Bakker; penningmeester
Albert Manting; secretaris
De eerste dirigent was de heer Mulder, stafmuzikant uit Assen.

In 1959 werd de vereniging uitgebreid met een drumband, later aangevuld met lyra’s. Ook een majorettepeloton maakte jarenlang deel uit van de vereniging.
In 1999 werd de drumband omgebouwd tot een Melodisch Slagwerk Ensemble.
De eerste instrumenten werden gekocht bij de firma Ansingh in Zwolle en werden grotendeels gefinancierd middels renteloze voorschotten van de inwoners van Rolde. Elk jaar werden deze voorschotten uitgeloot en terugbetaald. Uiteraard werd in veel gevallen het voorschot geschonken aan de vereniging. Het is in elk geval duidelijk dat de bevolking van Rolde de vereniging vanaf het eerste moment heeft gesteund.

"Euterpe" heeft gedurende een groot aantal jaren kunnen beschikken over een beschermheer in de persoon van de burgemeester. Het was een erefunctie die vooral werd uitgeoefend bij bijzondere gebeurtenissen zoals jubilea en concerten. Ook was de beschermheer veelal de voorzitter van de vele aanbevelingscomités die de vereniging van de noodzakelijke financiën voorzagen.
Als laatste en enige heeft burgemeester, mevr. A.Z. Evenhuis-Meppelink van de zelfstandige gemeente Rolde, deze functie uitgeoefend als beschermvrouwe . De rol van beschermheer(vrouw) kan misschien nog het best worden omschreven met het volgende citaat, voortkomend uit de volgende gebeurtenis, namelijk de opening van de weg
Rolde - Schoonloo in 1957: "De feestvreugde bij de opening van deze weg op 18 juli 1957 werd achteraf enigszins getemperd doordat een kennelijk geblaseerde journalist, te goed voor zo’ n eenvoudige gebeurtenis, schreef: ’ ….maakt zulk een plechtigheid als die gistermiddag te Rolde plaats vond bijna geen indruk meer. Behalve dan bij een handjevol mensen die er zeer bij betrokken zijn, zoals het eenvoudig harmonietje Euterpe (Bloas moar roak) voor welks leden dit zeer officiële optreden uiteraard wel een gebeurtenis van bijzonder gewicht was.' Burgemeester Van Huis meende er op te moeten reageren en schreef dat de gemelde indruk wellicht gewekt was door het ontbreken van uniformen en de afwezigheid van diverse leden zo midden op een normale werkdag, maar dat Euterpe er best mocht zijn met zijn plaats in de afdeling uitmuntendheid fanfare.

De vereniging heeft uiteraard vele bestuurders gekend. Toch was het opvallend dat, vooral in de periode na de 2e wereldoorlog, de bestuursleden gedurende een groot aantal jaren de vereniging gediend hebben. Als voorbeeld mag dienen het huidige oudste lid, de heer Hendrik Hekker die meer dan 40 jaar penningmeester en secretaris is geweest.

Euterpe heeft vanaf de oprichting 15 dirigenten gekend met hele korte doch ook met hele lange dienstverbanden.
De drumband heeft in haar 48-jarig bestaan slechts 3 instructeurs gekend.
De fanfare stond vanaf maart 2005 tot augustus 2011 onder leiding van Martijn Veenstra. Vanaf november 2011 staat de fanfare onder leiding van Piet Brinks
Het orkest speelt momenteel op het niveau vijfde divisie van de KNFM.
Het Melodisch Slagwerk Ensemble staat sinds 1999 onder leiding van Alfred Eshuis, een bekende naam in de Drentse muziekwereld.
Momenteel beschikt de vereniging over een fanfare van 20 leden en een Melodisch Slagwerk Ensemble van 15 leden.

De komende jaren zullen in het teken staan van:
- Groei middels jeugd en herintreders.
- Uitstraling in de gemeenschap door middel van veel en flitsende optredens. (elk optreden moet iets bijzonders zijn)
- Werken aan de kwaliteit.
- Plezier hebben bij en in het maken van mooie muziek

Terug naar de inhoud