Bestuur - Euterpe Rolde

Ga naar de inhoud
De vereniging
Bestuur en commissies
De vereniging heeft een aantal commissies.
Dit is om de leden meer bij het bestuur van de vereniging te betrekken.
Deze commissies bestaan uit leden van de vereniging en hebben allemaal 1 bestuurslid dat hun plannen terug koppelt naar het bestuur.
Tijdens de bestuursvergaderingen wordt het uiteindelijke besluit genomen.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Lammert Suichies (MSE)
Penningmeester: Bert Buring (fanfare)
Leden:
Nienke Waalkens (Fanfare)
Enna Wever, (MSE)
Dani Hulsebos (Fanfare)
Heico Boer (MSE)
Amé Hadders (Fanfare)

Commissies
Repertoire- en Pr. commissie Fanfare:
Nieke Waalkens (Voorzitter)
Bren Suichies
Klaas Holwerda
Ina Hubbeling (Bibliotheek)
Gert Jan Hubbeling
Piet Brinks (Dirigent)

Repertoire- en Pr. commissie MSE:
Tini Bergsma (voorzitter)
Alfred Eshuis (Instructeur)
Jan Wever
Willy Mekkes (PR & Kleding)
Enna Wever (Pr & Bibliotheek)
Johanna Enting (Bibliotheek)
Lammert Suichies (website)
Activiteitencommissie:
Gert-Jan Hubbeling (Voorzitter)
Jan Wever

Jeugd-commissie:
Cor Blankenstijn (Adviseur)
Piet Brinks (Dirigent)
Alfred Eshuis (Instructeur)
Website:
Amé Hadders
Lammert Suichies
Terug naar de inhoud